O nas

Nasze Stowarzyszenie powstało jako dobrowolna organizacja skupiająca hodowców i miłośników psów o specyficznych walorach i umiejętnościach. Psy towarzyszyły nam wszystkim od zawsze nie tylko jako obrońcy, ale także wierni przyjaciele i towarzysze zabaw naszych dzieci.

Zgodnie z polskim prawem jesteśmy zarejestrowani w KRS pod numerem 242986835

Posiadamy NIP i Regon, co upoważnia nas do wydawania dokumentów  i prowadzenia rejestru hodowli.

  Organizacja skupia doświadczonych hodowców, a przewodniczy jej Witold Zagaj człowiek, który całe swoje życie zawodowe i osobiste poświęcił hodowli i tresurze psów.

  Psy hodowców z naszego Stowarzyszenia posiadają predyspozycje do pracy we wszystkich służbach mundurowych oraz bycia psami „rodzinnymi”. Pamiętajmy, że pies jest zwierzęciem stadnym, które potrzebuje swojego wodza, a udomowiony ma swojego przewodnika i przejmuje cechy jego charakteru.

  Wszystkie psy, które dopuszczamy do rozrodu, przeszły kurs metodami dawnej tresury psów służbowych. Po takim przygotowaniu pies jest zrównoważony, wierny, a jego naturalny instynkt obronny zostaje uaktywniony.

Dzięki temu pies jest towarzyski, spokojny, chętny do współpracy z człowiekiem.

  Ta specjalistyczna tresura sprawia, że pies staje się posłuszny, waleczny, a rodzina u której jest zyskuje w psie wiernego i bezgranicznego obrońcę.

W naszych hodowlach wykorzystujemy psy rasowe u których przez pokolenia wyselekcjonowaliśmy cechy pożądane podczas tresury oraz psy z hodowli zewnętrznych przejawiające walory psa użytkowo-obronnego u których doskonalimy te cechy.

Nasi hodowcy regulaminem naszego stowarzyszenia są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków socjalno-bytowych, aby móc rozmnażać psy .